socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

IKT og døvblindhed – er græsset grønnere i Sverige?

I Sverige arbejder non-profit organisationen, Mo Gård, med at udbrede IKT til mennesker med døvblindhed. Tværfaglig tilgang er et nøgleord i deres arbejde.  

Af Signe Skovgaard Schmidt.


Elever med høre- og synsrest kan bruge iPaden, så de får understøttet deres kommunikationsmuligheder. På Mo Gård i Sverige arbejder de fx med netop det, men der mangler mere teknik på markedet, som kan fremme eller motivere til kommunikationsveksling. Det fortalte Henrik Hildemar, der er lærer og it-vejleder på Mo Gård – nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.
Han holdt oplæg med kollegaen Thomas Ragnarsson fra Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige på Landskonferencen om Døvblindhed i november 2018 i Odense.


Af eksempler på teknik, der fremmer kommunikation, nævnte de bl.a. en app med en frø, der hopper, når man puster i telefonens mikrofon, og bamser, der vibrerer hos modtageren, når man trykker på en knap.

Tænk kreativt med almindelige apps

Fagfolk på døvblindeområdet behøver dog ikke have særlige anlæg for teknik for at bidrage til udviklingen af nye teknologiske løsninger, pointerede de to svenske oplægsholdere. Man kan med fordel tænke i, hvordan "almindelig" teknologi og apps – med lidt fantasi – også kan bruges til personer med medfødt døvblindhed. Og man kan beskrive behov hos borgeren med døvblindhed og invitere tekniske kompetencer udefra til at finde de mulige løsninger.

Tværfagligt miljø løfter i flok

Mo Gård, hvor Henrik Hildemar arbejder, er en non-profit organisation, som bl.a. huser botilbud, og som tilbyder mennesker med medfødt døvblindhed at udvikle sig også vha. teknik. Organisationen er bygget op om et tværfagligt samarbejde, og der er ansat rådgivere, pædagoger, IKT-pædagoger og teknikere. Det tværfaglige miljø tvinger alle til at tænke nyt og ud af boksen i arbejdet med at udpege virksomme IKT-redskaber til målgruppen og tænke så bredt som muligt. Mo Gård støtter forskningsmiljøet i Sverige, og man kan henvende sig og få hjælp og supervision.  

Noget tilsvarende på vej i Danmark?

I Danmark har vi ikke en pendant til Mo Gård, men svenskerne havde gode råd med til de danske kolleger på Landskonferencen om Døvblindhed: 

  • Få opbygget en national tværfaglig IKT-gruppe
  • Sæt tid af til at diskutere en fælles målsætning
  • Tillad vilde planer, og planlæg
  • Afprøv forskellige løsninger med børn og elever for at få erfaring
  • Forbered jer på udviklingsarbejde
  • Henvend jer til os, når I er klar…

Oplægget "Medfødt døvblindhed og teknologi i en tværfaglig praksis" (pdf) 
 

Udgivelser fra Mo Gård

Udgivet: 19-12-2018
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk