socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Digital etik på botilbud – når borgeren er i risiko

Borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse er i særlig risiko for seksuel og økonomisk udnyttelse, når de er på internettet. Botilbud kan med fordel formulere en digital etik og retningslinjer, mener Maria Lincke fra SUS, der deltog på Socialstyrelsens IKT-konference 2018.

Af Signe Skovgaard Schmidt.
 

Har jeres botilbud en digital etik og retningslinje – eller er det den enkelte pædagogs tilgang, der råder?

Maria Lincke fra SUS satte fokus på området på Socialstyrelsens IKT-konference 2018, hvor hun pointerede, at opmærksomhed på risici og en fælles tilgang vil kunne medvirke til at forebygge dårlige oplevelser for borgeren og skabe tryghed for personalet. Meget kan nemlig gå galt, når en borger med en kognitiv funktionsnedsættelse er alene på nettet, hvorfor der ofte først bliver handlet, når skaden er sket.

Er mere udsatte på nettet

En ny undersøgelse fra Helsefonden og SUS, der offentliggøres ved årsskiftet, understøtter, at borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse er mere udsatte på nettet, end andre. 35 % af undersøgelsens deltagere har haft dårlige oplevelser på nettet, hvor de fx er blevet krænket seksuelt eller økonomisk.


Ifølge Maria Lincke sker det bl.a., fordi borgeren har svært ved at konsekvensberegne, læse en besked korrekt eller forstå, at en ven på Facebook ikke altid er en ”rigtig” ven. Også forståelsen af økonomi kan være svær i den digitale verden:


”Penge kan volde problemer, for borgeren ser jo ikke de digitale kroner,” siger Marie Lincke og nævner, hvordan et botilbud pludselig fik leveret paraboler og smørrebrød, fordi en borger havde været ”ude” at shoppe på nettet. Et andet eksempel er, hvordan borgere låner penge ud til andre uden at få dem tilbage, ”for man hjælper da venner”.

Øget tryghed med digital etik og retningslinjer

I og med at borgerens kommunikation rykker ind i det private rum, bliver muligheden for social træning mindre, og pædagogerne kan først handle, når det er gået galt. Maria Lincke remser en række etiske dilemmaer for personalet op, hvor selvbestemmelse kæmper mod omsorgssvigt, som fx:

  • Borgerens datingprofil – hvad skal der stå? Hvad gør man, når det bliver farligt, men borgeren vil det?
  • Surfing på nettet – visse sider er måske ikke gode for borgeren eller er ulovlige, som fx børneporno. Hvad gør man som pædagog?
  • Indkøb – hvem bestemmer, hvad borgeren må købe og for hvor mange penge?
  • Må/bør personalet være venner med en borger på Facebook? Hvem bestemmer, hvad borgeren må skrive eller hvem de må være venner med?

”Nettet giver adgang til hele verden, men også til den enkelte borger. Det er nødvendigt at se på den digitale etik på tilbuddene – hvad kan gå galt, hvad er vores særlige udfordringer, og hvad vi kan gøre for at forebygge,” opfordrer Maria Lincke tilhørerne på IKT-konferencen 2018.

 

Undersøgelsen ”Kortlægning af digital sikkerhed - for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser” udkommer i slutningen af 2018 på SUS’ hjemmeside 


Maria Linckes oplæg fra IKT-konferencen 2018 (pdf) 

 

 

Udgivet: 27-11-2018
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk