socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Kontakt, kommunikation og udviklingsmuligheder er universelle behov

Er det rimeligt, at en borger i et botilbud kun kan kontakte naboen, mens du og jeg kan kontakte, hvem vi vil i eget netværk, når vi har lyst? Michael Hjort-Pedersen, Kommunikationscenteret Hillerød, holdt et tankevækkende oplæg om dagligdags teknologier for personer med omfattende funktionsnedsættelser på Neurodagen 2018 i Odense. 

Af Signe Skovgaard Schmidt.


Wikipedia, rejsesøgninger, vejledninger, underholdning, gps, formidling af følelser og oplevelser, Michael Hjort-Pedersen fra Kommunikationscentret i Hillerød, begynder sit oplæg på Neurodagen 2018 med en opremsning af bare nogle af de netværksteknologier, vi alle benytter os af til dagligt – men som ofte ikke er mennesker med omfattende funktionsnedsættelser forundt.


”Alle har brug for noget, som understøtter deres kommunikation,” siger han og fremhæver, at det ofte er funktionsnedsættelsen, der er i centrum, i stedet for personens lyst til at skabe kontakt.


En stor gruppe borgere har ikke adgang til teknologier

Selv om vi alle er omgivet af teknologi, er der mange, der ikke har adgang til kommunikationshjælpemidler og derfor står uden for tidens kommunikation. Eksempelvis har Michael Hjort-Pedersen netop haft besøgt et bosted, hvor ikke én af borgerne benytter sig af sociale medier:


”Jeg var ude et sted, hvor der bor 80 mennesker. Jeg spurgte, hvor mange, der benytter sig af de sociale mediers værktøjer. Svaret var nul,” fortæller Michael Hjort-Pedersen, mens han former et rundt nul med hånden.


Gør teknologierne til en del af borgernes dagligdag

Han viser en relationsmodel for en typisk borger på et botilbud. Borgeren har flest professionelle relationer – det vil sige, personer, der bliver betalt for at være sammen med borgeren. Når teknologierne ikke er tilgængelige og bliver introduceret for alle målgrupper, kan det, ifølge Michael Hjort-Pedersen, skyldes, at det måske ikke er en naturlig del af den faglige dagligdag eller personalets specialpædagogiske tilgang. Han mener, at en borger til enhver tid skal kunne kontakte dem, de ønsker – og så må personalet hjælpe til, hvis det er nødvendigt.


Borgerne kan opbygge egne netværk, baseret på teknologi

Oplæggets pointe, siger Michael Hjort-Pedersen, er, at der er et ”os” og ”dem”. Det at være i kontakt, kommunikere og udvikle sig er behov, alle har
 

”En tilværelse så nær det normale som muligt – det er sådan, vi alle udvikler os,” siger Michael Hjort-Pedersen og opfordrer til at lade borgerens interesse drive udviklingen, og at fagpersoner opsøger den teknologi og de sociale værktøjer, der virker i forhold til borgeren. 
 

Teknologierne kan nemlig give personer med omfattende funktionsnedsættelser mulighed for at etablere deres egne netværk – netværk, der er uafhængige af tid og rum – og som måske kan udligne forskellen på ”os” og ”dem”.   

 

Hent oplæg fra Neurodagen 2018 på COK's hjemmeside

 
Udgivet: 01-11-2018
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk