socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Kommunikationsteknologiens betydning for unge med handicap

Forældrene spiller en central rolle i unge med handicaps tilgang til kommunikationsteknologi viser nyt forskningsprojekt. 

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, har i et forskningsprojekt undersøgt, hvordan unge med svær spasticitet benytter sig af kommunikationsteknologier.


En af pointerne i forskningsprojektet er, at forældrene har en central rolle. Udover at forældrene kan skabe nybrud – og på den måde forandre de kommunale tilbud – er de også med til at styrke de unges handlemuligheder. 
 

De unge i undersøgelsen benyttede sig af forskellige teknologier. Flere af dem kommunikerede via en Tobii, der er en øjenstyret computer, hvor borgeren ved at fiksere sit blik på en lille skærm kan skrive og kommunikere med andre.
 

Da Tobii-teknologien først kom frem, var det ikke noget, som kommunerne ville tilbyde. Men forældre til unge med handicap havde på eget initiativ deltaget på teknologimesser og derefter presset på over for deres kommuner. Forældrene skabte dermed et nybrud, og i dag er teknologien blevet en del af de normale kommunale tilbud. 
 

Læs mere om DPU’s undersøgelse på avisen.dk’s hjemmeside 
 

 
Udgivet: 14-08-2018
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk