socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Kommunikations- og dialogredskaber til inddragelse af borgere

”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse” har fokus på det socialpædagogiske arbejde, herunder kommunikations- og dialogredskaber til inddragelse af borgere med kommunikative vanskeligheder. 

Kommunikations- og dialogredskaber til inddragelse af borgere med kommunikative vanskeligheder indgår i Socialstyrelsens ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse”.


Retningslinjerne er målrettet ledere og medarbejdere på botilbud efter §§ 107 og 108 samt på boformer for hjemløse efter § 110 for borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, psykiske vanskeligheder og/eller sociale problemer.


Se side 22 i ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse” på socialstyrelsen.dk

Udgivet: 25-06-2018
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk