socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyt lovforslag forbyder diskrimination af mennesker med handicap

Børne- og socialminister Mai Mercado står med et nyt lovforslag op for mennesker med handicap. 

Nyt lovforslag forbyder fra 1. juli direkte og indirekte forskelsbehandling af mennesker med handicap. Det forbydes at krænke mennesker med handicaps værdighed og at chikanere dem med et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.


Repressalier forbydes også og det bliver derfor ulovligt at forskelsbehandle folk, som klager over diskrimination af mennesker med handicap.
I dag har det ikke nogen konsekvenser, hvis man eksempelvis afviser en blind mand med sin førerhund på en restaurant, men det bliver nu endelig forbudt.


I lovforslaget er der delt bevisbyrde som ved lovene om etnisk ligebehandling og forskelsbehandling. I dag kan folk klage over diskrimination på grund af hudfarve, race eller seksuel orientering. Fremover vil det også gælde handicap.


Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, fremhæver, hvor vigtigt det nye lovforslag er for mennesker med handicap. Det er urimeligt, at en person med handicap kan afvises på en restaurant pga. sit handicap. De skal kunne leve et selvstændigt liv ligesom alle andre.
 

Læs mere på DR’s hjemmeside.

 
Udgivet: 26-04-2018
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk