socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Påtvungen analfabetisme

Uden punktskrift støder mennesker med synshandicap på barrierer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De unge aner ikke, hvad de mister, når de opgiver punkt, siger IBOS’ bestyrelsesformand, Thorkild Olesen. 


“Det er en form for analfabetisme, som mennesker med synshandicap bliver påført, når de ikke introduceres til punktskrift, eller når de ikke får mulighed for at holde deres punktskrift ved lige.”


Så klar i mælet er Thorkild Olesen, når talen falder på betydningen af punktskrift. I sin egenskab af landsformand for Dansk Blindesamfund og i andre fora har han markeret sig som en forkæmper for punktskrift, for som formand for World Braille Council kan han se, hvordan punktskrift over alt i verden er under pres på grund af den teknologiske udvikling:

“I nogle lande har man nedprioriteret undervisningen i punktskrift med henvisning til, at når nu man har en iPhone, der kan tale, er der ingen grund til at lære punkt. Sådan argumenteres der ikke direkte herhjemme, men udbredelsen af talesyntese har uden tvivl sat punktskrift under pres.”

 

Der eksisterer i dag ikke sikker viden om, hvor mange punktskriftlæsere, der findes i Danmark. Tidligere havde NOTA et overblik på grund af udlån af materiale, men i dag kan bøger bestilles ’on demand’ fra datafiler. Hos Dansk Blindesamfund har medlemsbladet oplevet en nedgang i antal abonnenter de seneste tre år, men eftersom medlemmerne selv kan downloade medlemsbladet kan det ikke bruges som sikker indikation på, at antallet af punktlæsere falder.


Børn med synshandicap lærer punktskrift i skolen. Erfaringerne viser dog, at en del forsømmer at holde deres punktfærdigheder ved lige som voksne. Nyblinde voksne kan lære at læse punkt, selvom det er sværere at lære at føle den taktile skrift som voksen, men mange nyblinde introduceres aldrig for punkt. De, der gør, opnår måske ikke en læsehastighed, så de kan læse en roman, men til gengæld bruger de punkt i hverdagen til at afmærke krydderierne på køkkenhylden eller læse en dagsorden før et forældremøde.


Læs hele artiklen på IBOS' hjemmeside

 

 
Udgivet: 05-07-2016
Publiceres fra:
03-07-2020
Publiceres fra:
01-07-2020
Publiceres fra:
16-06-2020
Publiceres fra:
10-06-2020

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
06-07-2020
Overskrift:
Dato:
18-06-2020
Dato:
17-06-2020
Dato:
08-06-2020
Dato:
08-06-2020
Overskrift:
Dato:
03-06-2020
Dato:
13-05-2020
Dato:
06-05-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk