socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Mange med svære tale- og sprogforstyrrelser får ikke hjælp til at udtrykke sig

Der findes redskaber til mennesker med komplekse kommunikationsbehov, så de i højere grad selv kan udtrykke sig...

...Alligevel er mange dybt afhængige af, at deres nære omgivelser kan aflæse dem. En arbejdsgruppe efterlyser blandt andet mere uddannelse til lærere.

 

Ingen ved, hvor mange med blandt andet udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller erhvervet hjerneskade, der sidder isoleret rundt om i Danmark, fordi ingen har opdaget, at de kan lære at udtrykke sig, for eksempel via en tavle med symboler eller en talemaskine. Men det tyder på, at der findes en del, viser en analyse af indsatsen på området.

 

"Når vi ikke opdager, at mange kan få hjælp til at udtrykke sig, skyldes det manglende viden på alle niveauer. Vi har for eksempel ikke en læreruddannelse i alternativ og supplerende kommunikation", siger Vibe Lund Jensen.

Hun har siddet i den arbejdsgruppe, der står bag den nye rapport, som analyserer tilbud og barrierer for indsatsen for mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Til daglig er hun lærer og kommunikationsvejleder på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen i Ballerup.

 

Læs hele artiklen på folkeskolen.dk (åbner i nyt vindue)

Udgivet: 06-12-2013
Publiceres fra:
08-09-2020
Publiceres fra:
04-09-2020

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
14-09-2020
Dato:
19-08-2020
Dato:
27-07-2020
Dato:
06-07-2020
Overskrift:
Dato:
18-06-2020
Dato:
17-06-2020
Dato:
08-06-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk