socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Ny aftale skal sikre koordination af specialviden

Aftalen skal sikre, at den rette hjælp er til rådighed på det specialiserede socialområde. 

Alle Folketingets partier har indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur. Den skal sikre, at der ikke forsvinder vigtig viden og kompetencer på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

”Med aftalen om det specialiserede socialområde får vi også styrket samarbejdet og skabt bedre incitamenter til at drive de mest specialiserede tilbud, så vi sikrer, at den rette hjælp er til rådighed for de mennesker, der har særlige behov”, siger social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF).

 

Undervisningsminister Christine Antorini (S) fremhæver, at aftalen sikrer, at tilbud til børn, der har sjældne eller særligt komplicerede behov, ikke risikerer at blive nedlagt:

 

”Alle børn skal naturligvis have det undervisningstilbud, de har brug for, uanset om det er på en specialskole eller et tilbud tættere på den almindelige undervisning”, siger hun.

 

Forankres i Socialstyrelsen

Den nye nationale koordinationsstruktur  skal forankres i Socialstyrelsen og til formålet er der afsat 10 millioner kroner årligt fra satspuljen.

Aftalen indeholder en lang række tiltag til justering af kommunalreformen. Den omfatter blandt andet styrket opbygning af viden og bedre samarbejde på tværs af regioner og kommuner.

 

Aftalen skal blandt andet give et bedre grundlag for planlægning og investering for de regionale tilbud. Det betyder, at beliggenhedskommunernes mulighed for at overtage regionernes sociale tilbud og mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud begrænses til kun at kunne ske én gang i hver valgperiode.

 

Den konservative ordfører Benedikte Kjær fremhæver, at aftalen vil skabe større driftssikkerhed for de mest specialiserede tilbud, og at kommuner, der påtager sig drift- og udviklingsansvaret, er sikret et bedre finansieringsgrundlag.

 

Læs hele aftalen her (åbner i nyt vindue)

Udgivet: 14-11-2013
Publiceres fra:
08-09-2020
Publiceres fra:
04-09-2020

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
14-09-2020
Dato:
19-08-2020
Dato:
27-07-2020
Dato:
06-07-2020
Overskrift:
Dato:
18-06-2020
Dato:
17-06-2020
Dato:
08-06-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk