socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedsteksten

Socialstyrelsen har udpeget 4 forskningsbaserede pejlemærker til hjælp i  formidlingen af hjælpemidler. Formidling er vigtig, hvis hjælpemidlet skal anvendes og virke, som det er tænkt.
 
12-11-2018
To ingeniørstuderende fra DTU har udviklet en øjenstyringsteknologi til mennesker med handicap, som kan blive et redskab til frihed, selvbestemmelse og livskvalitet. 
07-11-2018
Er det rimeligt, at en borger i et botilbud kun kan kontakte naboen, mens du og jeg kan kontakte, hvem vi vil i eget netværk, når vi har lyst? Michael Hjort-Pedersen, Kommunikationscenteret Hillerød, holdt et tankevækkende oplæg om dagligdags teknologier for personer med omfattende funktionsnedsættelser på Neurodagen 2018 i Odense. 
01-11-2018
Neurocenter Østerskoven tilbyder en højt specialiseret indsats omkring alternativ kommunikation, og det har øget Natascha Gunborgs livskvalitet og selvstændighed. 
01-11-2018
Du kan stadig tilmelde dig Socialstyrelsens konference om velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, der afholdes i november 2018. 
16-10-2018
Medfødt døvblindhed og teknologi er bl.a. på programmet, når Socialstyrelsen afholder landskonference om medfødt døvblindhed 27. og 28. november 2018. 
03-10-2018
I et nyt forskningsprojekt er en gruppe forskere ved at udvikle tunge- og hjernebaseret styring af robotter. Projektet kan hjælpe mennesker med handicap til at opnå større selvstændighed. 
03-10-2018
Hvad vil det sige at arbejde med inkluderende fællesskaber inden for folkeskolens almenområde? Det satte cand.pæd. og skolepsykolog Rasmus Alenkær fokus på, da han holdt oplæg på kommunikationsnetværksdagen i Odense den 10. september 2018. 
20-09-2018
Jørn Mortensen lider af både Parkinson, sukkersyge og demens, og for ham og ægtefællen, Susanne Mortensen, har teknologiske hjælpemidler gjort en afgørende forskel i hverdagen. 
20-09-2018
Socialstyrelsen afholder landskonference om medfødt døvblindhed samt praksisnære projekter og metoder med både tværfaglighed, borgerinddragelse, livskvalitet og døvblindhed i fokus. 
19-09-2018
Socialstyrelsen inviterer 20. november 2018 til konference om velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. 
30-08-2018
Så er det allersidste chance for at deltage i den gratis netværksdag den 10. september 2018 i Odense. Temaet er inklusion og kommunikative miljøer. 
28-08-2018
Du kan stadig tilmelde dig kommunikationsnetværksdagen i Odense den 10. september 2018.   
 
20-08-2018
Bachelorprojektet ”Sammenhængen mellem kommunikation og livskvalitet for unge udviklingshæmmede” undersøger praksis på en specialskole. 
16-08-2018
Forældrene spiller en central rolle i unge med handicaps tilgang til kommunikationsteknologi viser nyt forskningsprojekt. 
14-08-2018
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
Publiceres fra:
18-01-2022
Publiceres fra:
13-01-2022
Publiceres fra:
22-12-2021

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Overskrift:
Dato:
13-01-2022
Dato:
07-01-2022
Dato:
14-12-2021
Overskrift:
Dato:
27-10-2021
Dato:
27-09-2021

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk