socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedsteksten

Nåede du ikke at tilmelde dig netværksmødet i Kommunikation, så er sidste tilmeldingsfrist rykket til 15. januar 2020.
07-01-2020
Redaktionen ønsker alle en rigtig god juleferie - vi er tilbage 2. januar 2020. 
23-12-2019
Brugen af frivillige og digitale hjælpemidler var på programmet, da LEV afholdte konference med fokus på, hvordan man kan fremme det aktive og sunde liv for mennesker med udviklingshandicap. 
20-11-2019
Grundet for få tilmeldte er årets netværksdag i Kommunikation blevet rykket til 27. januar 2020. Program og sted er det samme. Tilmeld dig inden 10. januar.
20-11-2019
Hvordan understøtter man som fagperson identitetsdannelsen hos mennesker med kombinerede fysiske og psykiske funktionsnedsættelser? På Neurodagen 2019 holdt forsker Anne-Lise E. W. Laursen et oplæg om agens – evnen til at handle og påvirke – også som svært handicappet. 
07-11-2019
Som et led i sin ordblindestrategi har Varde Kommune givet alle sine lærere et kursus i, hvordan de ved hjælp af læse- og skriveteknologi kan inkludere ordblinde elever i undervisningen. 
05-11-2019
DokkX på tur er et projekt, der har til huse i en bus fyldt med hjælpemidler og velfærdsteknologi. Borgere i Aarhus Kommune kan se og prøve de mange teknologier, når bussen stopper i deres nærområde. 
05-11-2019
Emil Sjøberg Falster undersøger i sit ph.d.-projekt, hvordan børn med funktionsnedsættelser oplever deres hverdag. Ifølge ham skal vi lytte meget mere til børnene. 
29-10-2019
Tilmeldingen til årets netværksmøde i kommunikation 2019 er åben lidt endnu. Vær med, når netværket mødes til sparring og oplæg om Persondataforordningen og Etik.
25-10-2019
Du kan stadig nå at komme med til årets netværksmøde 14. november 2019 i Nyborg. Kom og mød netværkets deltagere på tværs af kommuner og organisationer til en dag med fokus på GDPR og etik. 
03-10-2019
Unge bloggere kæmper for, at borgere med handicap får bedre vilkår og mere livskvalitet. 
01-10-2019
Persondataforordningen og etik er omdrejningspunktet for årets kommunikationsnetværksmøde 14. november 2019. Tilmeldingen er åben. 
27-09-2019
25. oktober 2019 inviterer Socialstyrelsen myndighedspersoner og ledere på sociale tilbud i kommunerne til en gratis inspirationsdag om brug af velfærdsteknologi på handicapområdet. Dagen bliver holdt i Odense. Her vil det være muligt at få og dele ny viden og inspiration på området.
11-09-2019
Et nyt råd – Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi – skal følge med i den teknologiske udvikling og rådgive regeringen om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der bør kunne anvendes overfor borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. 
10-09-2019
Forløbsbeskrivelsen for børn med cerebral parese formidler den nyeste viden om bl.a. indsatser rettet mod kommunikation. 
05-09-2019
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
Publiceres fra:
18-01-2022
Publiceres fra:
13-01-2022
Publiceres fra:
22-12-2021

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Overskrift:
Dato:
13-01-2022
Dato:
07-01-2022
Dato:
14-12-2021
Overskrift:
Dato:
27-10-2021
Dato:
27-09-2021

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk