socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedsteksten

Kan modebranchen blive mere inkluderende og accepterende – og på sigt skabe tøj, der kan give mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse bedre mulighed for at klæde sig, som de vil? Amerikanske "Runway of Dreams Foundation" arbejder for at ændre modebranchen på netop det område. 
17-03-2020
Appen Tiimo, der kan hjælpe børn og unge med ADHD og autisme med at skabe struktur og overblik, oplever succes som et af de mest crowdfundede projekter i Danmark. Næsten 3 mio. kroner er blevet doneret til udviklingen af appen. 
25-02-2020
Lego Fonden udvikler legoklodser med punktskrift. Klodserne skal sikre, at børn med synshandicap lærer punktskrift via leg. 
19-02-2020
Det er en del af Ankestyrelsens strategi for 2018 til 2022 at have fokus på praksiskoordinering og prioritere de tiltag, som giver den største værdi for flest kommuner.
18-02-2020
Redaktionen rydder op i deltagerne, forstået på den måde, at deltagere, der ikke har været logget på inden for de sidste 2 år, nu bliver slettet i systemet. 
06-02-2020
Lav et individuelt, socialfagligt skøn, og søg dialogen med ledelsen om lempelser ift. GDPR.
Dagens nok mest markante budskab kom fra Datatilsynet, da oplæg om GDPR, håndtering af etiske dilemmaer og workshops om IKT samlede kommunikationsnetværket i Nyborg, 27. januar 2020. 
04-02-2020
Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i Vejle har udviklet et virtual reality-miljø, hvor mennesker med erhvervet hjerneskade kan lære at kompensere for følgevirkningerne af deres hjerneskade – så de bliver mere selvhjulpne. 
29-01-2020
Socialstyrelsens ”betingelser for anvendelse af online-netværkene” og ”retningslinjer for deltagelse” er blevet skrevet igennem – med ændret ordlyd til følge. Du kan orientere dig i ændringerne her.   
29-01-2020
Nåede du ikke at tilmelde dig netværksmødet i Kommunikation, så er sidste tilmeldingsfrist rykket til 15. januar 2020.
07-01-2020
Redaktionen ønsker alle en rigtig god juleferie - vi er tilbage 2. januar 2020. 
23-12-2019
Brugen af frivillige og digitale hjælpemidler var på programmet, da LEV afholdte konference med fokus på, hvordan man kan fremme det aktive og sunde liv for mennesker med udviklingshandicap. 
20-11-2019
Grundet for få tilmeldte er årets netværksdag i Kommunikation blevet rykket til 27. januar 2020. Program og sted er det samme. Tilmeld dig inden 10. januar.
20-11-2019
Hvordan understøtter man som fagperson identitetsdannelsen hos mennesker med kombinerede fysiske og psykiske funktionsnedsættelser? På Neurodagen 2019 holdt forsker Anne-Lise E. W. Laursen et oplæg om agens – evnen til at handle og påvirke – også som svært handicappet. 
07-11-2019
Som et led i sin ordblindestrategi har Varde Kommune givet alle sine lærere et kursus i, hvordan de ved hjælp af læse- og skriveteknologi kan inkludere ordblinde elever i undervisningen. 
05-11-2019
DokkX på tur er et projekt, der har til huse i en bus fyldt med hjælpemidler og velfærdsteknologi. Borgere i Aarhus Kommune kan se og prøve de mange teknologier, når bussen stopper i deres nærområde. 
05-11-2019
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk