socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedsteksten

I et nyt forskningsprojekt er en gruppe forskere ved at udvikle tunge- og hjernebaseret styring af robotter. Projektet kan hjælpe mennesker med handicap til at opnå større selvstændighed. 
03-10-2018
Hvad vil det sige at arbejde med inkluderende fællesskaber inden for folkeskolens almenområde? Det satte cand.pæd. og skolepsykolog Rasmus Alenkær fokus på, da han holdt oplæg på kommunikationsnetværksdagen i Odense den 10. september, 2018. 
20-09-2018
Jørn Mortensen lider af både Parkinson, sukkersyge og demens, og for ham og ægtefællen, Susanne Mortensen, har teknologiske hjælpemidler gjort en afgørende forskel i hverdagen. 
20-09-2018
Socialstyrelsen afholder landskonference om medfødt døvblindhed samt praksisnære projekter og metoder med både tværfaglighed, borgerinddragelse, livskvalitet og døvblindhed i fokus. 
19-09-2018
Socialstyrelsen inviterer 20. november 2018 til konference om velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. 
30-08-2018
Så er det allersidste chance for at deltage i den gratis netværksdag den 10. september 2018 i Odense. Temaet er inklusion og kommunikative miljøer. 
28-08-2018
Du kan stadig tilmelde dig kommunikationsnetværksdagen i Odense den 10. september 2018.   
 
20-08-2018
Bachelorprojektet ”Sammenhængen mellem kommunikation og livskvalitet for unge udviklingshæmmede” undersøger praksis på en specialskole. 
16-08-2018
Forældrene spiller en central rolle i unge med handicaps tilgang til kommunikationsteknologi viser nyt forskningsprojekt. 
14-08-2018
I Praksisnyt fra DUKH nr. 83 kan du læse om, hvordan tro og love-erklæringer anvendes i serviceloven – og i hjælpemiddelsagsbehandlingen. 
09-08-2018

Referencegruppen sender en sommerhilsen med en reminder om netværksdagen 10. september 2018.

08-08-2018
På grund af skift af underviser er startdatoen på Kommunikationscentrets IKT-uddannelse ændret. 
07-08-2018
En række apps kan hjælpe med tekstoplæsning, når du tager et billede af teksten. 
07-08-2018
”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse” har fokus på det socialpædagogiske arbejde, herunder kommunikations- og dialogredskaber til inddragelse af borgere med kommunikative vanskeligheder. 
25-06-2018
På grund af ferie vil der være længere svartid på spørgsmål, der bliver stillet til juristen, i uge 29 til og med 32. 
25-06-2018
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere