socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedsteksten

Hvad vil det sige at arbejde med inkluderende fællesskaber inden for folkeskolens almenområde? Det satte cand.pæd. og skolepsykolog Rasmus Alenkær fokus på, da han holdt oplæg på kommunikationsnetværksdagen i Odense den 10. september 2018. 
20-09-2018
Jørn Mortensen lider af både Parkinson, sukkersyge og demens, og for ham og ægtefællen, Susanne Mortensen, har teknologiske hjælpemidler gjort en afgørende forskel i hverdagen. 
20-09-2018
Socialstyrelsen afholder landskonference om medfødt døvblindhed samt praksisnære projekter og metoder med både tværfaglighed, borgerinddragelse, livskvalitet og døvblindhed i fokus. 
19-09-2018
Socialstyrelsen inviterer 20. november 2018 til konference om velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. 
30-08-2018
Så er det allersidste chance for at deltage i den gratis netværksdag den 10. september 2018 i Odense. Temaet er inklusion og kommunikative miljøer. 
28-08-2018
Du kan stadig tilmelde dig kommunikationsnetværksdagen i Odense den 10. september 2018.   
 
20-08-2018
Bachelorprojektet ”Sammenhængen mellem kommunikation og livskvalitet for unge udviklingshæmmede” undersøger praksis på en specialskole. 
16-08-2018
Forældrene spiller en central rolle i unge med handicaps tilgang til kommunikationsteknologi viser nyt forskningsprojekt. 
14-08-2018
I Praksisnyt fra DUKH nr. 83 kan du læse om, hvordan tro og love-erklæringer anvendes i serviceloven – og i hjælpemiddelsagsbehandlingen. 
09-08-2018

Referencegruppen sender en sommerhilsen med en reminder om netværksdagen 10. september 2018.

08-08-2018
På grund af skift af underviser er startdatoen på Kommunikationscentrets IKT-uddannelse ændret. 
07-08-2018
En række apps kan hjælpe med tekstoplæsning, når du tager et billede af teksten. 
07-08-2018
”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse” har fokus på det socialpædagogiske arbejde, herunder kommunikations- og dialogredskaber til inddragelse af borgere med kommunikative vanskeligheder. 
25-06-2018
På grund af ferie vil der være længere svartid på spørgsmål, der bliver stillet til juristen, i uge 29 til og med 32. 
25-06-2018
Kom og vær med, når kommunikationsnetværket inviterer til netværksdag i Odense 10. september, 2018. Dagen byder på spændende oplæg og faglige drøftelser under temaet ”Inklusion og kommunikative miljøer”.
19-06-2018
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk