socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedsteksten

Unge bloggere kæmper for, at borgere med handicap får bedre vilkår og mere livskvalitet. 
01-10-2019
Persondataforordningen og etik er omdrejningspunktet for årets kommunikationsnetværksmøde 14. november 2019. Tilmeldingen er åben. 
27-09-2019
25. oktober 2019 inviterer Socialstyrelsen myndighedspersoner og ledere på sociale tilbud i kommunerne til en gratis inspirationsdag om brug af velfærdsteknologi på handicapområdet. Dagen bliver holdt i Odense. Her vil det være muligt at få og dele ny viden og inspiration på området.
11-09-2019
Et nyt råd – Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi – skal følge med i den teknologiske udvikling og rådgive regeringen om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der bør kunne anvendes overfor borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. 
10-09-2019
Forløbsbeskrivelsen for børn med cerebral parese formidler den nyeste viden om bl.a. indsatser rettet mod kommunikation. 
05-09-2019
Torsdag 14. november 2019 mødes kommunikationsnetværket til netværksmøde. Årets tema er tilgængelighed og IKT. Tilmeldingen åbner snart.
29-08-2019
På årets Sølund Musik-Festival hjalp 500 små piktogrambøger deltagere med kommunikationsvanskeligheder med at tale om og huske festivalen.
 
14-08-2019
Udvalgte principafgørelser og praksisundersøgelser danner baggrund for Ankestyrelsens webinarer, der afholdes henover året. Du kan være med til at præge emnet. 
06-08-2019
Socialstyrelsens online-netværk er blevet omlagt økonomisk og administrativt, så det nu er gratis for medarbejdere i kommuner og institutioner at deltage. En ny søgefunktion til juristernes spørgsmål/svar er desuden på vej.  
03-07-2019
Legoklodserne kan bruges som punktskrift og få blinde og seende til at lege sammen. Thea på 13 år kan nu spille Scrabble med familien, selvom hun er blind. 
03-05-2019
Gymnasieeleven Astrid Siemens Lorenzen med cerebral parese har modtaget halvdelen af Helene Elsass Prisen 2019 for at have øget kendskabet til det at leve med cerebral parese. 
03-05-2019
Kommunikationshjælpemidler og andre velfærdsteknologier kan medvirke til at reducere udfordrende adfærd hos borgere med udviklingshæmning. Det kræver dog, at fagprofessionelle har viden om, hvordan hjælpemidlerne bliver brugt. Nyt tema på Vidensportalen belyser bl.a. ASK. 
24-04-2019
Når man skal vurdere mulighederne i ASK som en indgang til, at personer med alvorlige kommunikationshandicap kan deltage mere aktivt i samfundet, er en autoetnografisk tilgang god.  Det peger et nyt speciale om kommunikationshandicappedes tilblivelsesprocesser på.
10-04-2019
Thor Flindt Nielsen er 15 år og har cerebral parese og epilepsi. I år modtager han H.C. Andersen Fondens legat, der hvert år gives til den flittigste skoledreng og skolepige i Odense. 
08-04-2019
Online-netværkenes projektleder og faglig konsulent på SidLigGodt Else Marie Hansen går på pension 1. april 2019. 
01-04-2019
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk