socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedsteksten

Grundet for få tilmeldte er årets netværksdag i Kommunikation blevet rykket til 27. januar 2020. Program og sted er det samme. Tilmeld dig inden 10. januar.
20-11-2019
Hvordan understøtter man som fagperson identitetsdannelsen hos mennesker med kombinerede fysiske og psykiske funktionsnedsættelser? På Neurodagen 2019 holdt forsker Anne-Lise E. W. Laursen et oplæg om agens – evnen til at handle og påvirke – også som svært handicappet. 
07-11-2019
Som et led i sin ordblindestrategi har Varde Kommune givet alle sine lærere et kursus i, hvordan de ved hjælp af læse- og skriveteknologi kan inkludere ordblinde elever i undervisningen. 
05-11-2019
DokkX på tur er et projekt, der har til huse i en bus fyldt med hjælpemidler og velfærdsteknologi. Borgere i Aarhus Kommune kan se og prøve de mange teknologier, når bussen stopper i deres nærområde. 
05-11-2019
Emil Sjøberg Falster undersøger i sit ph.d.-projekt, hvordan børn med funktionsnedsættelser oplever deres hverdag. Ifølge ham skal vi lytte meget mere til børnene. 
29-10-2019
Tilmeldingen til årets netværksmøde i kommunikation 2019 er åben lidt endnu. Vær med, når netværket mødes til sparring og oplæg om Persondataforordningen og Etik.
25-10-2019
Du kan stadig nå at komme med til årets netværksmøde 14. november 2019 i Nyborg. Kom og mød netværkets deltagere på tværs af kommuner og organisationer til en dag med fokus på GDPR og etik. 
03-10-2019
Unge bloggere kæmper for, at borgere med handicap får bedre vilkår og mere livskvalitet. 
01-10-2019
Persondataforordningen og etik er omdrejningspunktet for årets kommunikationsnetværksmøde 14. november 2019. Tilmeldingen er åben. 
27-09-2019
25. oktober 2019 inviterer Socialstyrelsen myndighedspersoner og ledere på sociale tilbud i kommunerne til en gratis inspirationsdag om brug af velfærdsteknologi på handicapområdet. Dagen bliver holdt i Odense. Her vil det være muligt at få og dele ny viden og inspiration på området.
11-09-2019
Et nyt råd – Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi – skal følge med i den teknologiske udvikling og rådgive regeringen om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der bør kunne anvendes overfor borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. 
10-09-2019
Forløbsbeskrivelsen for børn med cerebral parese formidler den nyeste viden om bl.a. indsatser rettet mod kommunikation. 
05-09-2019
Torsdag 14. november 2019 mødes kommunikationsnetværket til netværksmøde. Årets tema er tilgængelighed og IKT. Tilmeldingen åbner snart.
29-08-2019
På årets Sølund Musik-Festival hjalp 500 små piktogrambøger deltagere med kommunikationsvanskeligheder med at tale om og huske festivalen.
 
14-08-2019
Udvalgte principafgørelser og praksisundersøgelser danner baggrund for Ankestyrelsens webinarer, der afholdes henover året. Du kan være med til at præge emnet. 
06-08-2019
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
Publiceres fra:
08-09-2020
Publiceres fra:
04-09-2020

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
14-09-2020
Dato:
19-08-2020
Dato:
27-07-2020
Dato:
06-07-2020
Overskrift:
Dato:
18-06-2020
Dato:
17-06-2020
Dato:
08-06-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk