Gå til hovedindhold
social_boligstyrelsen_2023
kommunikation.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedsteksten

Appen Tiimo kombinerer kalender, tidsstyring, ikoner og påmindelser i én digital løsning. Rikke Struve, mor til en dreng på 17 år med hjerneskade og ADD, fortalte på Socialstyrelsens IKT-konference 2018 om, hvordan appen har gjort en mærkbar forskel i deres hverdag. 
28-11-2018
Borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse er i særlig risiko for seksuel og økonomisk udnyttelse, når de er på internettet. Botilbud kan med fordel formulere en digital etik og retningslinjer, mener Maria Lincke fra SUS, der deltog på Socialstyrelsens IKT-konference 2018.
27-11-2018
Hvad bruger du mest på dit online-netværk, og er der noget, du mangler? Vær med til at præge online-netværkenes retning ved at besvare årets brugerundersøgelse. 
21-11-2018
Socialstyrelsen har udpeget 4 forskningsbaserede pejlemærker til hjælp i  formidlingen af hjælpemidler. Formidling er vigtig, hvis hjælpemidlet skal anvendes og virke, som det er tænkt.
 
12-11-2018
To ingeniørstuderende fra DTU har udviklet en øjenstyringsteknologi til mennesker med handicap, som kan blive et redskab til frihed, selvbestemmelse og livskvalitet. 
07-11-2018
Er det rimeligt, at en borger i et botilbud kun kan kontakte naboen, mens du og jeg kan kontakte, hvem vi vil i eget netværk, når vi har lyst? Michael Hjort-Pedersen, Kommunikationscenteret Hillerød, holdt et tankevækkende oplæg om dagligdags teknologier for personer med omfattende funktionsnedsættelser på Neurodagen 2018 i Odense. 
01-11-2018
Neurocenter Østerskoven tilbyder en højt specialiseret indsats omkring alternativ kommunikation, og det har øget Natascha Gunborgs livskvalitet og selvstændighed. 
01-11-2018
Du kan stadig tilmelde dig Socialstyrelsens konference om velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, der afholdes i november 2018. 
16-10-2018
Medfødt døvblindhed og teknologi er bl.a. på programmet, når Socialstyrelsen afholder landskonference om medfødt døvblindhed 27. og 28. november 2018. 
03-10-2018
I et nyt forskningsprojekt er en gruppe forskere ved at udvikle tunge- og hjernebaseret styring af robotter. Projektet kan hjælpe mennesker med handicap til at opnå større selvstændighed. 
03-10-2018
Hvad vil det sige at arbejde med inkluderende fællesskaber inden for folkeskolens almenområde? Det satte cand.pæd. og skolepsykolog Rasmus Alenkær fokus på, da han holdt oplæg på kommunikationsnetværksdagen i Odense den 10. september 2018. 
20-09-2018
Jørn Mortensen lider af både Parkinson, sukkersyge og demens, og for ham og ægtefællen, Susanne Mortensen, har teknologiske hjælpemidler gjort en afgørende forskel i hverdagen. 
20-09-2018
Socialstyrelsen afholder landskonference om medfødt døvblindhed samt praksisnære projekter og metoder med både tværfaglighed, borgerinddragelse, livskvalitet og døvblindhed i fokus. 
19-09-2018
Socialstyrelsen inviterer 20. november 2018 til konference om velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. 
30-08-2018
Så er det allersidste chance for at deltage i den gratis netværksdag den 10. september 2018 i Odense. Temaet er inklusion og kommunikative miljøer. 
28-08-2018
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
Publiceres fra:
23-03-2023

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
26-05-2023
Dato:
23-05-2023
Overskrift:
Dato:
11-05-2023
Overskrift:
Dato:
24-04-2023
Dato:
17-04-2023

Social- og Boligstyrelsen- Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk