socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Betingelser for anvendelse af netværket bil.socialstyrelsen.dk

Socialstyrelsens netværk bil.socialstyrelsen.dk, er et fagligt forum for personer, der arbejder inden for et specifikt fagligt område - her med støtte til køb af bil og biltilpasninger - i forhold til personer med nedsat funktionsevne. Formålet med netværket er at sikre et højt fagligt niveau og effektiv sagsbehandling inden for det specifikke område.

Socialstyrelsen er berettiget og forpligtet til løbende at ændre på og strukturere indholdet af bil.socialstyrelsen.dk uden deltagernes forudgående samtykke.

Deltageres forpligtelser

Deltagere på bil.socialstyrelsen.dk skal til enhver tid overholde Socialstyrelsens retningslinjer for brug af netværket. Deltagere skal til enhver tid overholde gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, straffeloven, persondataloven, ophavsretsloven, varemærkeloven og markedsføringsloven.

Socialstyrelsen forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve deltageres adgang til bil.socialstyrelsen.dk, såfremt Socialstyrelsen vurderer at deltagere har forbrudt sig mod bestemmelser i denne aftale eller retningslinjer. Indstilling eller ophævelse af deltageres adgang sker uden refusion af betalinger.

Deltagere accepterer følgende generelle retningslinjer for brug af bil.socialstyrelsen.dk:
a) Deltagere skal respektere tredjemands ophavsret, herunder tekster og billeder samt andre immaterielle rettigheder, herunder bl.a. varemærker og forretningskendetegn.
b) Deltagere respekterer, at ytringsfriheden er en frihed under eget ansvar, og deltagere skal undgå krænkelser af mennesker med andre værdier, behov, anden religion og anden etnisk herkomst, end deltageren selv, og skal således undgå at anvende diskriminerende udtryk.
c) Ved brug af materiale, information m.m. fra netværket bil.socialstyrelsen.dk skal kilden angives.

Ovenstående gælder også for indholdet af eventuelle links og henvisninger som deltagere måtte oplagre på bil.socialstyrelsen.dk.

Socialstyrelsens forpligtelser

Ved deltageres rapportering af fejl eller mangler ved Socialstyrelsens afvikling af bil.socialstyrelsen.dk, vil Socialstyrelsen uden ugrundet ophold søge at afhjælpe disse fejl og mangler inden for Socialstyrelsens normale arbejdstid.
Socialstyrelsen foretager fuldstændig back-up af bil.socialstyrelsen.dk én gang om ugen. Socialstyrelsen foretager endvidere back-up af ændringer dagligt på hverdage. Hver den 1. i måneden foretager Socialstyrelsen en automatisk fuldstændig back-up.

Socialstyrelsen garanterer ikke uafbrudt, kontinuerlig adgang til bil.socialstyrelsen.dk. Deltagere anerkender, at Socialstyrelsen tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at Socialstyrelsen ikke kan gøres ansvarlig for manglende adgang.

Friholdelse af Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er ikke ansvarlig for indholdet og eventuelle følgevirkninger af deltageres oplagring af information på bil.socialstyrelsen.dk.

Svar fra Juristen

Svar gives med afsæt i principielle og generelle problemstillinger. Svar der gives til et konkret spørgsmål kan således ikke overføres direkte til en konkret sag.

Forhandlere og annoncørers deltagelse i Forum

Forum er beregnet til debatter om faglige problemstillinger og bliver af deltagerne i bil.socialstyrelsen.dk ikke betragtet som egnet til at reklamere for private firmaer og deres produkter.

Debatterne i Forum kan dog handle om ting, som annoncørerne gerne vil svare på. Hvis en annoncør svarer på et spørgsmål eller en debat i Forum, gælder følgende:
  • Svar i generelle vendinger som den fagperson du er snarere end som firmarepræsentant
  • De debatter, det vil være relevant at deltage i, vil være dem, hvor svaret vil løse et problem, som en deltager i bil.socialstyrelsen.dk står med i praksis. Det er ikke relevant, at en annoncør bruger Forum til at løse et firmarelateret problem, fx spørge ud i netværket efter produkter, firmaet vil opkøbe eller videresælge.

Persondata

Ved at acceptere disse betingelser, giver deltagere samtidig samtykke til at Socialstyrelsen kan behandle deltageres personlige data, som deltagere afgiver til Socialstyrelsen i forbindelse med tilmelding til bil.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål end angivet i disse betingelser eller videregive dem til andre personer, medmindre deltageren har givet samtykke hertil.
Ved udmelding af bil.socialstyrelsen.dk slettes alle personlige data.

Socialstyrelsens ansvar

Socialstyrelsens ansvar er begrænset til direkte tab. Socialstyrelsen er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, omsætningstab, driftstab, tab af avance, manglende besparelse, tab af goodwill eller lignende tab, uanset om Socialstyrelsen måtte være gjort opmærksom på risikoen for sådanne tab, og er alene ansvarlig for en skade, såfremt skaden er en direkte følge af grov uagtsomhed eller forsæt hos Socialstyrelsens ansatte.Socialstyrelsens erstatningsansvar kan, uanset årsagen til skaden, herunder grov uagtsomhed fra Socialstyrelsens ansattes side, aldrig overstige kr. 100.000.
Såfremt Socialstyrelsen påføres et erstatnings- eller strafferetligt ansvar som følge af en deltagers ansvarspådragende forhold, er deltageren forpligtet til i enhver henseende at friholde Socialstyrelsen for de hermed påførte omkostninger og tab.
Socialstyrelsen indestår ikke for og er ikke ansvarlig for den eventuelle juridiske rådgivning, der finder sted via bil.socialstyrelsen.dk.
 
Socialstyrelsen har copyright på bil.socialstyrelsen.dk
Publiceres fra:
10-10-2019
Dato:
15-11-2019
Dato:
13-11-2019
Dato:
06-11-2019
Dato:
29-10-2019
Overskrift:
Dato:
17-10-2019
Dato:
15-10-2019
Dato:
09-10-2019

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere