Gå til hovedindhold
Social- og Boligstyrelsen
Kommunikation
Du er her:

Betingelser for anvendelse af netværket kommunikation.socialstyrelsen.dk

Social- og Boligstyrelsens netværk, kommunikation.socialstyrelsen.dk, er et fagligt forum for personer, der arbejder inden for et specifikt fagligt område – her alternativ og supplerende kommunikation samt informations- og kommunikationsteknologi til mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser og mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. 


Formålet med netværket er at sikre et højt fagligt niveau og effektiv sagsbehandling inden for det specifikke område.

Deltageres forpligtelser

Deltagere i netværket skal til enhver tid overholde Social- og Boligstyrelsens retningslinjer for deltagelse i online-netværk samt gældende lovgivning. Det er ikke tilladt at bruge netværket til kommercielle formål, såsom reklamer for produkter og ydelser.

Social- og Boligstyrelsen forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve deltageres adgang til netværket, såfremt Social- og Boligstyrelsen vurderer, at deltagere har overtrådt betingelserne for anvendelse af netværket eller retningslinjer beskrevet i Retningslinjer for deltagelse i online-netværk.

Social- og Boligstyrelsens forpligtelser

Social- og Boligstyrelsen gennemgår løbende indholdet på forummet med henblik på at kontrollere, om retningslinjerne følges. Hvis dette ikke er tilfældet, forbeholder Social- og Boligstyrelsen sig ret til at ændre eller slette indholdet uden deltagernes forudgående samtykke.

Databeskyttelse

Deltagere skal formulere indlæg på en måde, så de ikke indeholder personoplysninger. Det indebærer, at indlæg skal udformes, så de fremgår i generelle vendinger og ikke henviser til konkrete sager eller konkrete borgere. Det er ikke tilladt at dele oplysninger om andre i netværkene.

Behandling af deltageres personoplysninger

Når en fagperson tilmelder sig Social- og Boligstyrelsens netværk, behandler Social- og Boligstyrelsen de personoplysninger, der efterspørges i tilmeldingen, og de oplysninger, vedkommende selv afgiver i netværket, fx navn og arbejdssted. Oplysninger, som deltageren selv afgiver i netværket, deles med andre deltagere i netværket.


Social- og Boligstyrelsen behandler deltagernes oplysninger i overensstemmelse med reglerne om samtykke i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Social- og Boligstyrelsen bruger personoplysningerne til at oprette og slette vedkommende som deltager i netværket.


Social- og Boligstyrelsen bruger ikke deltagernes oplysninger til andre formål end angivet ovenfor. Ved udmelding af netværket fjernes deltageren fra netværket.

Social- og Boligstyrelsens ansvar

Social- og Boligstyrelsen indestår ikke for og er ikke ansvarlig for den rådgivning, der finder sted via netværket.

Social- og Boligstyrelsen- Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk