social_boligstyrelsen_2023
kommunikation.png
Du er her:

Betingelser for anvendelse af netværket kommunikation.socialstyrelsen.dk

Socialstyrelsens netværk, kommunikation.socialstyrelsen.dk, er et fagligt forum for personer, der arbejder inden for et specifikt fagligt område – her alternativ og supplerende kommunikation samt informations- og kommunikationsteknologi til mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser og mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Formålet med netværket er at sikre et højt fagligt niveau og effektiv sagsbehandling inden for det specifikke område.

Deltageres forpligtelser

Deltagere i netværket skal til enhver tid overholde Socialstyrelsens retningslinjer for deltagelse i online-netværk samt gældende lovgivning. Det er ikke tilladt at bruge netværket til kommercielle formål, såsom reklamer for produkter og ydelser.

Socialstyrelsen forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve deltageres adgang til netværket, såfremt Socialstyrelsen vurderer, at deltagere har overtrådt betingelserne for anvendelse af netværket eller retningslinjer beskrevet i Retningslinjer for deltagelse i online-netværk.

Socialstyrelsens forpligtelser

Socialstyrelsen gennemgår løbende indholdet på forummet med henblik på at kontrollere, om retningslinjerne følges. Hvis dette ikke er tilfældet, forbeholder Socialstyrelsen sig ret til at ændre eller slette indholdet uden deltagernes forudgående samtykke.

Databeskyttelse

Deltagere skal formulere indlæg på en måde, så de ikke indeholder personoplysninger. Det indebærer, at indlæg skal udformes, så de fremgår i generelle vendinger og ikke henviser til konkrete sager eller konkrete borgere. Det er ikke tilladt at dele oplysninger om andre i netværkene.

Behandling af deltageres personoplysninger

Når en fagperson tilmelder sig Socialstyrelsens netværk, behandler Socialstyrelsen de personoplysninger, der efterspørges i tilmeldingen, og de oplysninger, vedkommende selv afgiver i netværket, fx navn og arbejdssted. Oplysninger, som deltageren selv afgiver i netværket, deles med andre deltagere i netværket.


Socialstyrelsen behandler deltagernes oplysninger i overensstemmelse med reglerne om samtykke i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Socialstyrelsen bruger personoplysningerne til at oprette og slette vedkommende som deltager i netværket.


Socialstyrelsen bruger ikke deltagernes oplysninger til andre formål end angivet ovenfor. Ved udmelding af netværket fjernes deltageren fra netværket.

Socialstyrelsens ansvar

Socialstyrelsen indestår ikke for og er ikke ansvarlig for den rådgivning, der finder sted via netværket.

Publiceres fra:
23-03-2023
Publiceres fra:
07-03-2023
Publiceres fra:
06-03-2023

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
27-03-2023
Overskrift:
Dato:
14-02-2023
Dato:
10-02-2023
Dato:
06-01-2023
Dato:
30-12-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk